Linggo, Mayo 24, 2015

KPML-NCRR REC 2015-2018

Ikapitong Kongreso ng KPML-NCRR, Matagumpay na Idinaos

IKA-7 KONGRESO NG KPML-NCRR, MATAGUMPAY NA IDINAOS

Sa temang "Palakasin ang KPML-NCRR bilang sosyalistang organisasyon. Isulong ang pakikibakang masa ng maralitang lungsod", matagumpay na idinaos ng Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lunsod - National Capital Region-Rizal (KPML-NCRR) chapter ang ika-7 Kongreso nito noong Mayo 23, 2015, araw ng Sabado, sa Bernardo Park Covered Court, Brgy. Kamuning, sa Lungsod ng Quezon. Mahigit isandaang lider-maralita mula sa iba't ibang bahagi ng NCR at lalawigan ng Rizal, ang dumalo rito.

Ang buong umaga ay sinimulan sa pamamagitan ng pananalita ng mga pinuno ng KPML-NCRR at mga lider mula sa mga kapamilya nitong organisasyon, tulad ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), Partido Lakas ng Masa (PLM), Solidarity of Workers Against Contractualization (SWAC), at Sanlakas. Nagbigay naman ng mga inspirasyunal na awitin ang grupong Teatro Proletaryo sa iba’t ibang bahagi ng buong programa.

Bilang panimula, nagbigay ng inspirasyunal na pahayag si Orly Gallano, na noon ay pangulo ng KPML-NCRR. Kasunod noon ay ang mga mensahe ng pakikisa mula kina Ka Leody de Guzman ng BMP, Ka Sonny Melencio ng PLM, Atty. Aaron Pedrosa ng Sanlakas, Franco Villanueva ng SWAC, at Rasti Delizo ng Sanlakas.

Ang tumayong tagapagpadaloy ng buong programa ay si Manny Toribio, secretary general ng SM-ZOTO, na taos-pusong nagpasalamat kay Brgy. Capt. Jayson Encomienda na kapitan ng Brgy. Kamuning.

Sinimulan ang sesyon sa hapon sa pamamagitan ng binasang mensahe mula sa Terres des Hommes ng France, na sumusuporta sa Child Rights Program ng KPML-NCRR. Kasunod nito'y nagsalita si Kim Erro, na siyang program admin ng programang anti-Child Trafficking ng KPML-NCRR, at Children and Young People's Right program.

Nagbigay din ng pahayag si Rowell "Kokoy" Gan ng KPML nasyunal, na nagbilin sa mga delegado na "kamtin natin ang mahigpit na pagkakaisa" lalo na sa usapin ng paninirahan at karapatan ng maralita.

Matapos ito'y binasa na at tinalakay ang Saligang Batas at Alituntunin ng KPML.

Ang pagpapaliwanag sa Programa sa Tatlong Taon (Program of Action) ay isinadula naman ng iba’t ibang lider-maralita kasama ang mga kabataan mula sa Teatro Proletaryo.

May limang resolusyong sinang-ayunan ng kapulungan, at ito'y ang mga sumusunod: (1) Reso hinggil sa pagpapatapos ng mga araling pampulitika; (2) Reso hinggil sa kabataan bilang organisador at kampanyador; (3) Reso hinggil sa pagsuporta sa SWAC at pagsapi dito; (4) Reso hinggil sa pagtatayo ng komite sa pag-oorganisa ng manggagawa sa komunidad; at (5) Reso hinggil sa pagsuporta sa SANLAKAS sa susunod na halalan

Hindi na tinalakay ang mga resolusyong binasa noong Pre-Congress ng KPML-NCRR noong Abril 18, 2015 sa Quezon City Hall, tulad ng pangangalaga sa kalikasan, muling pagtatayo ng grupong KASAMA, at paggawa ng sariling pahayagan ng KPML-NCRR.

Matapos nito'y naganap ang halalan, at ang tumayong COMELEC ay sina Boy Panaligan (BMP-NCRR), Mabelle Bacalso (SM-ZOTO), Mai Pacay (Sanlakas). Ang halalan ay sa pamamagitan ng viva voce o taasan ng kamay ng lahat ng sumasang-ayong delegado ng kongreso.

Ang mga nahalal bilang bagong pamunuan ng Pangrehiyong Lupong Tagapagpaganap (Regional Executive Committee - REC) ng KPML-NCRR para sa taon 2015-2018 ay sina: Pangulo - Manny Toribio; Ikalawang Pangulo (Panloob) - Pablo "Bong" Sanchez; Ikalawang Pangulo (Panlabas) - Jonathan "Kgwd. Potpot" Manaois; Pangkalahatang Kalihim - Anthony Barnedo; Ikalawang Pangkalahatang Kalihim - Melanie Margallo; Ingat-Yaman - Cecilia Asis; Tagasuri - Norma Rebolledo; PRO - John Richard "Lembot" Pajares; at Peace Officer - Roger Mengolio.

Ang nagpasumpa sa kanila bilang mga bagong halal ay si Rowell "Kokoy" Gan ng KPML-nasyunal.

Matapos nito ay naglitratuhan at nagsalusalo sa meryendang pansit ang mga delegado.

Ulat ni Greg Bituin Jr.

Huwebes, Enero 15, 2015

Maralita, Inimbita ang Santo Papa na makisalo sa tuyo at instant noodles

Press Release
15 Enero 2015 

Reference: Anthony Barnedo 0920-2876384
Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod


Binatikos ng mga Maralita ang bersyon ni Aquino ng Imeldipikong pagpapaganda ng imahe
Inimbita si “Ka Kiko” na makisalo sa Tuyo at Instant Noodles

Tinuligsa ng isang grupo ng mga maralitang laban sa kahirapan ang pambansang pamahalaan matapos makatanggap ng ulat mula sa iba’t ibang komunidad ng maralita sa lungsod na ang mga pambansang opisyales kasama ang mga lokal na opisyal ay maglalagay ng malalaking tarpolin at ibang magagaan na materyales upang takpan lamang ang mata ng bumibisitang Santo Papang si Francisco na makita ang sinasabi ng mga itong “di makataong kalagayan ng mga maralita sa lungsod”.

Ayon sa Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita ng Lunsod (KPML), “ang huling ginawang ito ng pamahalaan laban sa mga iskwater ay hindi lamang di-maka-Kristyanong gawa kundi paglabag din sa aming batayang karapatang pantao”.

“Tulad din ng iba, ang mga dukha, na ang mayorya’y pawang Katoliko, ay nais ding makita ang Santo Papa habang binabagtas niya ag kalunsuran, gayong iyon lamang ang pagkakataon naming makita siya ng personal. Di tulad ng mga mapagbalatkayo at tiwaling mga opisyal ng pamahalaan at mga paimportanteng elit na makakakita ng personal sa Santo Papa at makapagpalitrato kasama si Papa Francisco,” dagdag pa ni Anthony Barnedo, pangkalahatang kalihim ng KPML sa Metro Manila.

Kilala sa pagkakaroon ng matinding malasakit sa dukha, si Papa Francisco, na mas nais nilang tawaging Ka Kiko, sa maraming pagkakataon, ay lantarang umatake sa di-mapigilang kapitalismo at kalupitan ng merkado sa kanyang mga panlipunang turo at pampublikong talumpati.

Binanggit ni Barnedo ang paglalagay ng mga billboard at tarpolin paikot sa mga komunidad ng maralita na dadaanan ng konvoy ng Santo Papa sa mga lungsod ng Pasay at Maynila.

Samantala, ibinalita ng British news website na Daily Mail na dose-dosenang batang lansangan, na ang iba’y may gulang na 5 taon, ang pinagkukuha at ikinulong nitong mga nakaraang linggo ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) upang umano’y “protektahan ang Santo Papa laban sa mga gumagalang pulubi” ay naging tampukan na sa iba’t ibang social media.

“May tatlumpu’t pitong pwersang panseguridad at libu-libo pang mga boluntaryo, pati na mga tauhan ng mga ahente ng CIA, na nakatalaga upang protektahan ang Santo Papa, inaasahan pa ng mabuway na pamahalaang ito na mamalimos pa ang mga batang pulubing ito sa Santo Papa at hiyain ang mga ito sa pandaigdigan ay nakakatawa. Ang operasyong Imeldipiko ng pamahalaan sa buong lungsod ang siyang kahiya-hiya,” sinabi pa ni Barnedo.

Imeldipiko ang katagang naglarawan kay dating Unang Ginang Imelda Marcos upang itago ang mga “masakit sa mata” sa mga lansangan ng Maynila mula sa mga bumibisitang mga pinuno ng bansa at nagkukunwari sa pang-ekonomyang kalagayan ng bansa noong panahon ng batas-militar ng kanyang asawa.

Dalawin at magbigay ng panahon sa mga maralita

Hiniling din ng grupo sa Santo papa na sirain ang protokol na lagi naman niyang ginagawa at igiit na bisitahin ang mga komunidad ng iskwater sa Kalakhang Maynila “upang makita at maramdaman niya ang paligid ng karalitaan at langhap ng kawalang pag-asa na siyang kinahantungan ng patuloy na pagpapatupad ng mga patakaran ng murang paggawa at di-matinag na deregulasyon at pribatisasyon ng mga batayang panlipunang serbisyo ng pamahalaan”.

Sinabi pa ng tagapagsalita ng KPML na, “mula nang manungkulan noong 2010, imbes na makinig sa panawagang baligtarin ang patakarang deregulasyon ng langis, enerhiya at sektor ng edukasyon, ay patuloy niya itong dinidepensahan. Binubuyo pa nito ang pribadong sektor na mamuhunan sa mga pampublikong ospital, inatas ang pagwasak sa libu-libong barung-barong at pinigil ang pagtataas ng sahod na mababa pa sa pamantayang ginagarantiyahan ng konstitusyon”.

Inimbita rin ng grupo ang Santo Papa na bisitahin ang organisadong komunidad sa kahabaan ng Radial Road-10 at makisalo sa kanilang araw-araw na pagkain ng tuyo at instant noodle.

Tiyak din kaming nais ni Papa Francisco na makita mismo ng kanyang mga mata ang katumpakan ng kanyang mga turo at dalhin niya sa pandaigdigang larangan ang ating kalagayan,” pagtatapos ni Barnedo.#

Urban Poor denounce Aquino’s version of Imeldific Image-building

Press Release
15 January 2015 

Reference: Anthony Barnedo 0920-2876384
Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod


Urban Poor denounce Aquino’s version of Imeldific Image-building
Invites “Ka Kiko” to feast on Tuyo and Instant Noodles

AN ANTI-Poverty group condemned the national government after receiving reports from various urban poor communities in the metro that the national officials together with local officials have put up large tarpaulins and other light materials an effort to shield the eyes of the visiting Pope Francis from viewing what they claim as “unhumane conditions of the metro’s poor”. 

The Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML) claimed that the, “government’s latest exercise against the slum dwellers is not only un-Christian but also in violation of our basic human rights”. 

“Like everybody else, the poor, who are mostly Catholics, would also want to have a glimpse of the Pope as he traverses across the metropolis, since it is the only opportunity for us to see him in the flesh. Unlike the hypocritical and corrupt government officials and society’s VIP elite who will be able to take selfies with the Pope, said Anthony Barnedo, general-secretary of KPML in Metro Manila.

Known to be harboring very strong concerns for the poor, Pope Francis whom the informal settlers prefer to call as Ka Kiko has on many occasions openly attacked unfettered capitalism and the tyranny of markets in his social teachings and public addresses.

Barnedo cited cases of billboards and tarpaulins were placed all around the urban poor communities located along the route of the Papal convoy in the cities of Pasay and Manila. 

Meanwhile a news report by British news website Daily Mail reported that dozens of street children as young as 5 years old were hauled off and are being detained for the past weeks by the Department of Social Welfare and Development (DSWD) allegedly to “protect the Pope from being targeted by beggars” has gone viral over social media.

“With thirty-seven thousand security forces and thousands more of volunteers as well as the aide of CIA agents deployed to secure the Pope, this insecure government expects child beggars to target the Pope and shame them on the global stage is hilarious. The government’s Imeldific operation all over the Metro is what is most shameful,” Barnedo declared.

Imeldific was the term coined to describe the efforts by former First Lady Imelda Marcos to hide the “eyesores” of Manila’s streets from visiting heads of state and make false pretenses on the economic conditions of the country under his husband’s martial law.

Visit and Spend time with the Poor

The group called on the Pope to break protocol as he always does and insist on visiting the slum communities of the Metro Manila “to see and breathe for himself the atmosphere of misery and scent of hopeless that has been a consequence of continued implementation of cheap labor policies and unbridled deregulation and privatization of basic social services by the government”.

The KPML spokesperson claimed that, “since taking power in 2010, the Aquino government has not only acted upon the demand to reverse the unpopular deregulation of the oil, energy and education sectors but has consistently defended it.  It has also enticed the private sector to invest in state hospitals, ordered the demolition of hundreds of thousands of shanties and has suppressed wages below constitutionally-guaranteed living standards”.

The group invited the Holy Father to visit their organized community along Radial Road-10 and feast on their daily fare of tuyo and instant noodles.

“We are also sure that Pope Francis would want to see with his own eyes the correctness of his teachings and bring our plight to the global stage.” Barnedo concluded.#