Biyernes, Hulyo 24, 2009

Con Ass Manila Five, Niralihan ng Maralita

PRESS STATEMENT
Hulyo 24, 2009

SA PAGPAPATULOY NG SHAME CAMPAIGN
CON-ASS MANILA FIVE, NIRALIHAN NG MARALITA
SINUNOG DIN ANG PANUKALANG BATAS NI DATO ARROYO

Nagpapatuloy pa ang shame campaign laban sa mga kongresistang pro-Con Ass. Inilunsad ng mga maralita mula sa Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lunsod (KPML), Zone One Tondo Organization (ZOTO), at Piglas-Kabataan (PK) ang mga kilos-protesta sa harapan ng bahay at tanggapan ng limang kinatawan ng Maynila, na tinawag nilang Con Ass Manila Five. Pinagbabato nila ito ng mga bulok na kamatis bilang simbolo ng kamatayan ng demokrasya at kalayaan. Sinabi pa nilang dinala nila ang kanilang laban sa lansangan at sa mismong bakuran ng mga ulupong upang kondenahin ang kanilang pagpirma sa HR 1109, at tangkang pagsuporta sa HR 737 ni Speaker Nograles.

Pinuntahan nila ang bahay at tanggapan nina Rep. Amado Bagatsing (Manila-D5, KAMPI) sa Jorge Bocobo St. cor. J. Nakpil St, Bienvenido Abante (Manila-D6, LAKAS-CMD) sa Revilla St., in Sta. Ana, Trisha Bonoan-David (Manila-D4, KAMPI) sa Dapitan St. Sampaloc, Zenaida Angping (Manila-D3, NPC) sa Binondo, at Jaime C. Lopez (Manila-D2, LAKAS-CMD). Sa anim na distrito sa Maynila, tanging isang kongreista lamang ang di pumirma sa HR 1109, at ito’y si Benjamin Asilo (Manila-D1, PDP-LABAN).

Isang araw matapos ang rali ng KPML at ZOTO sa tanggapan nina Rep. Mitch “Miss Con Ass” Cajayon (Caloocan City - D2, LP) at Rep. Alvin “Mr. Con Ass” Sandoval (Malabon-Navotas, Lone Dist., LP), agad na nagpasa ng Panukalang Batas 6358 si Rep. Diosdado "Dato" Arroyo (Camarines Sur - D1, KAMPI), na nagsasaad na bawal nang magprotesta sa mga bahay ng mga opisyal ng gobyerno, kahit na ang mga ito’y sangkot sa mga katiwalian o mga masigalot na usapin. Nais ng nasabing panukalang amyendahan ang Artikulo 131 ng Revised Penal Code, na sa talata una at ikatlo ay nagsasaad: “Pagbabawal, pagsaway at paglalansag ng mapayapang asambleya. – Ang parusang prision correccional sa pinakamaikling panahon nito ay dapat igawad sa sinumang opisyal ng bayan o empleyado na, dahil walang batayang legal, ay nagbawal o sumaway sa pagdaraos ng isang mapayapang pulong, o paglalansag nito. Ang kaparehong parusa ay igagawad sa sinumang opisyal ng bayan o empleyado na magbabawal o hahadlangan ang sinumang tao sa pagsasalita, mag-isa man o may kasama, ng anumang petisyon sa mga awtoridad para sa koreksyon sa pag-aabuso o pagtutuwid sa mga hinaing.”

Ayon kay Allan Dela Cruz, pangkalahatang kalihim ng KPML, “Ipinagpapatuloy namin ang kilos-protesta sa mga bahay at tanggapan ng iba’t ibang pro-Con Ass na kongresista bilang bahagi ng aming shame campaign dahil sa pagpirma nila sa notoryosong HR 1109. Itinatakwil din namin ang pakana nilang HR 737 ni Speaker Nograles upang mag-ari ng 100% ang mga dayuhan ng ating mga lupain, media, eskwelahan, ospital at iba pang serbisyo. Ibinabasura din namin ang HB 6358 ni Dato Arroyo, dahil ang aming karapatang matugunan ang aming mga hinaing, na nasasaad sa Katipunan ng mga Karapatan, ay dapat igalang ng estado. Alam namin ang aming mga karapatang nakasaad sa Artikulo III, Seksyon 4 ng Konstitusyong 1987, na nagsasabing: Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, o ng pamamahayagan, o sa karapatan ng mga taong-bayan na mapayapang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan."

Rally against Con Ass Manila Five

PRESS STATEMENT
July 24, 2009

AS SHAME CAMPAIGN CONTINUES
URBAN POOR RALLY AGAINST CON-ASS MANILA FIVE
PLUS, DATO ARROYO’S NEW BILL BURNED

The shame campaign against pro-Con Ass congressman continues. The urban poor belonging to Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lunsod (KPML), Zone One Tondo Organization (ZOTO), and Piglas-Kabataan (PK) will visit the houses of five Manila representatives whom they called as Con Ass Manila Five. They throw rotten tomatoes to the doors of these congressmen as a symbol of the death of democracy and sovereignty. They said they are bringing their fight at the parliament of the street also to protest the continued reign of the trapos in the political life of the nation. The political trapos serves only their own selfish interest, and the interests of their capitalists friends.

They began at the residence of Rep. Amado Bagatsing (Manila-D5, KAMPI) at Jorge Bocobo St. cor. J. Nakpil St. It will be followed with rally at the house of Bienvenido Abante (Manila-D6, LAKAS-CMD) at Revilla St., in Sta. Ana, then Trisha Bonoan-David (Manila-D4, KAMPI) in Dapitan St., then Zenaida Angping (Manila-D3, NPC) in Binondo, and Jaime C. Lopez (Manila-D2, LAKAS-CMD). In the six districts of Manila, only one did not sign HR 1109, and he was Benjamin Asilo (Manila-D1, PDP-LABAN).

A day after KPML and ZOTO rallied at the district offices of Rep. Mitch “Miss Con Ass” Cajayon (Caloocan City - D2, LP) and Rep. Alvin “Mr. Con Ass” Sandoval (Malabon-Navotas, Lone Dist., LP), presidential son Rep. Diosdado "Dato" Arroyo (Camarines Sur - D1, KAMPI), authored and filed House Bill 6358, which stated that pickets are banned at the houses of public officials, even if these public officials are involved in scams or controversial issues affecting the public good. The said bill seeks to amend Article 131 of the Revised Penal Code, which states in paragraph one and three: “Art. 131. Prohibition, interruption and dissolution of peaceful meetings. — The penalty of prision correccional in its minimum period shall be imposed upon any public officer or employee who, without legal ground, shall prohibit or interrupt the holding of a peaceful meeting, or shall dissolve the same. The same penalty shall be imposed upon any public officer or employee who shall prohibit or hinder any person from addressing, either alone or together with others, any petition to the authorities for the correction of abuses or redress of grievances.”

Allan Dela Cruz, KPML Secretary General said, “We will continue protesting at the houses and district offices of several pro-Con Ass congressmen as part of our shame campaign for signing the notorious HR 1109. We also reject their desire, through accompanying HR 737 of Rep. Nograles for foreigners to own 100% of our land, media, schools, hospitals and other basic services. We also reject HB 6358 of Dato Arroyo, because our right for redress of grievances, as written in the Bill of Rights, should be respected by the state. We know our right as stated in Article III, Section 4 of the 1987 Constitution, which states: “No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.”

Miyerkules, Hulyo 22, 2009

Opisina ni Mr. Con Ass, Binato ng Kamatis

PRESS RELEASE
Hulyo 22, 2009

OPISINA NI MR. CON ASS, BINATO NG MARALITA NG KAMATIS

Matapos ang matagumpay na paglulunsad ng rali sa opisina ni Miss Con Ass Rep. Mitch Cajayon ng Dist. 2 Caloocan City noong Hulyo 21, nirahilan naman ng mga maralita ang tanggapan ni Mr. Con Ass Malabon-Navotas Rep. Alvin Sandoval na nasa 20 A Bonifacio St., Tugatog, Malabon City. Ito'y pinangunahan ng Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lunsod (KPML) at Zone One Tondo Organization (ZOTO). May maralitang nakasuot ng boxing belt at sash na nakasulat ang Mr. Con Ass, at sa paligid ng sash ay may mga nakabiting maraming paper money. Binato ito ng mga maralita ng bulok na kamatis bilang simbolo ng kanilang pagkadismaya sa pagpirma ng mga kongresista, lalo na ng kanilang kongresistang si Rep. Sandoval, sa HR 1109.

Ang aktibidad na ito'y bahagi ng shame campaign ng iba't ibang organisasyon upang kondenahin ang pagpirma ng maraming kongresista sa HR 1109 na naglalayong baguhin ang Saligang Batas sa pamamagitan ng Constituent Assembly.

Ayon kay Gng. Celia Taripe, pangulo ng Zone One Tondo Organization (ZOTO) - Navotas Chapter, "Hindi kami titigil hangga't hindi binabawi ng mga kongresista ang kanilang pagpirma sa Con Ass pagkat nakasalalay dito ang pagkawasak ng ating bansa. Balak nilang tanggalin na ang mga proteksyong pang-ekonomyang nakasaad sa Konstitusyon, lalo na't nais ng mga kongresistang ariin ng mga dayuhan ng 100% ang ating mga lupa, kasama na ang media, ospital, eskwelahan, at iba pang serbisyo para sa mamamayan."

Miss Con Ass, Niralihan ng Maralita

PRESS RELEASE
Hulyo 21, 2009

MISS CON ASS, NIRALIHAN NG MARALITA

Bilang bahagi ng isinasagawang shame campaign ng iba’t ibang organisasyon upang iprotesta ang notoryosong House Resolution 1109 na nagbibigay-daan upang gawing Constituent Assembly (Con Ass) ang Mababang Kapulungan lamang, di kasama ang Senado, nagrali ang may 40 katao mula sa Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lunsod (KPML) at Zone One Tondo Organization (ZOTO) sa district office ni Caloocan District 2 Reps. Mitch Cajayon, na tinawag nilang “Miss Con Ass”. Mayroon silang dalang sash na ang nakasulat ay “Miss Con Ass” na tumutukoy sa magandang kongresista.

Nauna na silang nagrali sa mga bahay nina Speaker Nograles, Reps. Vincent Crisologo (QC-D1), Nanette Castelo-Daza (QC-D4), at sa iba pa. Susunod nilang pupuntahan si Rep. Alvin Sandoval ng Malabon-Navotas. Nananawagan sila sa mga kinatawang ito upang iurong na nila ang pagkakapirma at pagsuporta sa Con Ass upang baguhin ang Saligang Batas.

Ayon kay Allan Dela Cruz, KPML secretary general, "Nangangamba ang mga maralita kung magpapatuloy pa ang HR 1109, hindi lamang dahil sa paglawig ng termino ng kasalukuyang nag-ookupa sa MalacaƱang, kundi higit sa lahat, dahil balak na ng mga kongresistang tanggalin ang mga proteksyong nasasaad sa mga probisyong pang-ekonomya sa Saligang Batas, na tiyak na magpapahamak sa bansa, at pati na rin sa mga maralitang komunidad. Nais ng mga pro-Con Ass na kongresista na irebisa, di lang amyendahan, ang Saligang Batas, lalo na yaong 60%-40% pag-aari na gagawing 100% pag-aari ng mga dayuhan ang mga lupa, media, eskwelahan, ospital, at iba pang serbisyo sa mamamayan. Kung magkakaganito, wala nang matitirahan ang mga Pilipino, laluna ang mga maralita pag inari na ng mga dayuhan ang ating lupain."

Idinagdag pa ni Dela Cruz na ipagpapatuloy nila ang shame campaign sa lahat ng mga lumagda sa HR 1109, lalo na yaong sumusuporta sa HR 737 ni Speaker Prospero Nograles, na ang nakasaad dito’y tatanggalin na ang mga proteksyong pang-ekonomya sa Saligang Batas upang ibuyangyang na ito sa mga dayuhan.

Martes, Hulyo 21, 2009

Presscon Statement - tagalog version

PRESS STATEMENT
KA PEDRING FADRIGON, KPML President
JULY 20, 2009

STATE OF THE URBAN POOR ADDRESS, ILULUNSAD NG MARALITA

Ilulunsad naming mga maralita ang tunay na kalagayan ng bayan kasabay ng SONA ni GMA sa darating na Hulyo 27, 2009. Pinasisinungalingan namin ang ipinagyayabang ng pangulo na ramdam na raw ang kaunlaran. Oo, ramdam ng pangulo ang kaunlaran, ngunit siya lamang. Pagkat ramdam ng maralita ay patuloy na kahirapan.

Nang ipinangako ng pangulo sa kanyang unang SONA noong Hulyo 2001 na magkakaroon ng bahay ang bawat maralita sa pamamagitan ng 150,000 pabahay kada taon, hindi niya ito natupad, hindi pa dahil sa kakulangan ng badyet, kundi dahil hindi talaga siya seryosong tugunan ang problema sa pabahay. Sa katunayan, nasa 3.8 milyong pabahay ba ang backlog sa kasalukuyan. Nangako rin siyang tutugunan ang trabaho sa pamamagitan ng 1 milyong trabaho kada taon, ngunit ito’y hindi priming trabaho na makakakain ng tatlong beses ang pamilya sa bawat araw, kundi karamihan ay kontraktwal na matapos ang limang buwan na may mababang sahod ay wala na namang trabaho.

Nang ipinahayag ng pangulo sa kanyang SONA noong Hulyo 26, 2004 ang patakarang decongestion ng Metro Manila, maraming maralita ang naapektuhan at maraming bahay ang dinemolis. Nais ni GMA na paluwagin ang Metro Manila at tanggalin ang mga iskwater. Ngunit ang mga iskwater ay tao ring kagaya nating may karapatang mabuhay. Hindi sila mga hayop na basta na lamang itataboy.

Hindi ganap na tinutugunan ng gobyerno ang problema ng maralita, at kadalasan ay pabahay lamang ang solusyon nila sa iskwater. Ngunit kung mauunawaan lang nila kung bakit may iskwater, tutugunan nila ito ng tatlong sangkap: pabahay, hanapbuhay at serbisyo. Hangga’t ang isa sa tatlong ito ay wala, hindi pa rin natugunan ang problema ng maralita.

Sa ngayon, laganap pa rin ang kahirapan. Ayon sa datos ng IBON Foundation, 34% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas, o 30 milyon ang maralita, habang 65 milyong Pilipino o 80% ng populasyon ang nabubuhay lamang ng P100 bawat araw, o US$2 a day. Ayon naman sa National Statistics Coordination Board (NCSB), 1 sa 3 Pilipino ang maralita, o 32.9 sa populasyong 88.6 milyon ang naghihirap.

Dagdag pang pahirap sa maralita kung babaguhin ang Saligang Batas sa pamamagitan ng Con Ass, dahil tatangkain ng mga kongresistang gawing 100% na pag-aari ng mga dayuhan ang lupa, media, eskwelahan, atbp. Kaya kung mangyayari ito, baka wala nang matirikan ng bahay ang ating mga kababayan dahil maraming lupa na ang pag-aari na ng mga dayuhan.

Matinding kahirapan ang dinanas ng maralita sa kamay ng administrasyong Arroyo: tumaas ang presyo ng bigas, nagtaasan ang tuition fee kaya di na nakapag-aral ang maraming dukha, mahal ang mga gamot kaya namamatay na lang ang maralita na di nagagamot. Kaya sa huling SONA ni Gloria, sabay naming tinutuligsa si Gng. Arroyo at ang kanyang mga alipores na trapo sa kongreso sa kanilang kawalang silbi sa bayan, kundi nagsisilbi lamang sila sa kanilang sariling interes at sa interes ng mga kapitalista. Galit na ang maralita sa kanila, kaya dapat lang silang ibitin ng patiwarik.

Presscon Statement - english version

PRESS STATEMENT
KA PEDRING FADRIGON, KPML President
JULY 20, 2009

STATE OF THE URBAN POOR ADDRESS
TO BE LAUNCHED

Instead of listening to the report card, instead of the state of the nation, of the President, we, the urban poor from different parts of the country, chose to hold our State of the Urban Poor Address on July 27, 2009. We will prove the President wrong when she stated that “Ramdam ang Kaunlaran”, because she is probably the only one who felt the progress of this country. What we felt is continued misery and poverty.

The President, during her first SONA in 2001, promised 150,000 houses yearly to be built, her target was not met, not because there’s no budget, but because she is not serious in addressing this problem. As of now, there’s still 3.8 million houses backlog.

She even promised 1 million jobs every year, but what does the urban poor got? The urban poor cannot apply at call centers because they are not qualified. Contractualization is rampant.

When the President declared in her July 26, 2004 SONA that she is pushing for the decongestion of Metro Manila, many urban poor have been affected and many houses were demolished.

The GMA administration is not serious enough to address the problems of the urban poor, and most of the times, their solution is always housing, instead of the three components which are housing, job and social service. If one of the three is gone, the problem of the poor will not be diminished.

As of now, poverty is still rampant, according to IBON Foundation, 34% of the population or 30 million are poor, and 65 million Filipinos or 80% of the population survives at about P100 per day or US$2 per day. According to the National Statistics Coordinating Board (NCSB), 1 out of 3 Filipinos are poor, or 32.9 of the 88.6 million lived in poverty.

Added misery for the urban poor is if the present Constitution will be changed through Con Ass because the present crop of representathives wants to make 100% foreign ownership of the land, media, school, hospitals, and others. If this happens, the urban poor cannot have its own land to build their houses because the foreign corporations owned it already.

The urban poor suffered much from the hands of Arroyo government: political killings, high prices of rice, transport hike, high prices of medicines that’s why many urban poor died because they cannot pay for the high prices of medicines they need. So at the last SONA of GMA, we collectively assailed Mrs. Arroyo and her trapo cohorts for their uselessness to the country. They are only living for their selfish interest and for the interest of their capitalists’ friends. The urban poor is really angry. This government should be held upside down.