Friday, August 27, 2010

KPML area sa Navotas, nasunugan


KPML area sa Navotas, nasunog bandang 6:30 kagabi (Agosto 26, 2010), naapula ng bandang 3am ng madaling araw. 2 barangay, 3 sitio ang nasunugan – Brgy. Navotas West at ilang bahagi ng Brgy. Sipac-Almasen; nasunog yaong mga kabahayan sa Sitio Estrella, Sitio Davila, at Sitio Pitong Gatang.

Dito nakatira ang nasa 40 batang manggagawa na nasa child rights program (CRP) ng KPML, nasa 30 volunteers ng HIV program ng KPML, gender committee, 60 kabataang nasa YOU (na kabilang sa Piglas Kabataan) at mga samahan ng maralitang nasa ilalim ng KPML. Nasa 4,000 pamilya ang apektado. Sa ngayon, ang mga nasunugan ay nasa Navotas Complex, High School at Elementary School, at ang iba ay nasa chapel. Mayor na kailangan nila ang tubig, pagkain, damit, atbp.

Sa ngayon, nagtayo na kami ng grupong magsasagawa ng surveys at interview sa erya para sa gagawing relief operations, kabilang na rito ang mga KPML staff at volunteers, pati ilang mga kasapi ng Piglas Kabataan (PK).

Mga balita hinggil sa sunog ay makikita sa mga sumusunod na video. Paki-click lang po ang:

Video - 24oras: Navotas conflagration displaces thousands; child killed
http://www.gmanews.tv/video/65450/24oras-navotas-conflagration-displaces-thousands-child-killed

video - 300 families lose homes in Navotas fire
http://www.gmanews.tv/story/199544/300-families-lose-homes-in-navotas-fire

video - UB: Over 4,000 families affetced by Navotas fire
http://beta.gmanews.tv/largevideo/latest/65419/ub-over-4000-families-affetced-by-navotas-fire

video - Flash: 7-year-old girl drowns after escaping Navotas fire
http://www.gmanews.tv/video/65422/flash-7-year-old-girl-drowns-after-escaping-navotas-fire

Anumang tulong para sa nasunugan ay itawag sa KPML sa telepono 2859957. Maraming salamat po.

Wednesday, August 18, 2010

Position Paper - Laban ng Mariana

POSITION PAPER
Bukluran ng Sais at Siete Neighborhood Association

Brgy. Mariana, New Manila, Lunsod ng Quezon


Ang Bukluran ng Sais at Siete Neighborhood Association ang samahan ng mga residente ng 6th St. at 7th St., sa Brgy. Mariana, New Manila, Lunsod ng Quezon, na may kasapiang nasa 130 pamilya.

Anim na dekada nang naninirahan dito ang aming mga ninuno, lolo, lola, nanay, tatay. Dito na kami isinilang, lumaki, natuto, nakapagpamilya, nagkaanak, nagkaapo. Dito na namin binuo ang aming mga pangarap para sa isang magandang bukas. Dito na kami mapayapang nanirahan at nagtayo ng aming mga tahanan. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang nagulo dahil sa pagdating ng marahas na demolisyon.

Noong Agosto 11, 2010 nag-umpisa ang demolisyon. Nakikipag-negosasyon pa ang maralita sa pamamagitan nina dating bise-presidente Teofisto Guingona at Sandy Benggala, pangulo ng Bukluran ng Sais at Siete Neighborhood Association (BSSNA) dito sa Brgy. Mariana na may kasapiang humigit-kumulang 150 pamilya, at nakabarikada naman ang mga maralita sa 7th St., corner Broadway St., sa Brgy. Mariana, Quezon City nang biglang pumasok ang mga naka-truncheon na pulis sa hanay ng maralita. Dinepensahan ng mga maralita ang kanilang barikada, habang umabante naman ang mga pulis. Nasa likod ang mga demolition team na pawang naka-t-shirt ng green na may tatak na RTC. Bagamat matindi ang pagdepensa at pagkakapit-bisig ng mga maralita, biglang pumasok sa gitna ang 2 SWAT members na nakatutok ang kanilang mga armalite sa mga tao.

Ganito rin ang naganap noong Agosto 12. Nanguna ang dapat sana'y peacekeeping lamang na mga pulis sa pagdurog sa barikada. Nakatutok ang mga baril sa mga residente habang nagpapaputok ng mga armalite sa ere. Kailangan pa nilang tutukan kami ng mga mahahabang baril para itaboy kaming parang hayop sa lansangan. Kasalanan ba nating maging mahirap? Krimen na ba ang maging biktima ng kahirapan? Kami'y karaniwang mamamayan, hindi mga kriminal! Ganito ang ginagawa sa amin ng mga mangangamkam ng lupang kinatitirikan ng aming tahanan. Mga nag-aangkin ng lupang bigla na lamang sumulpot sa mahabang panahon naming paninirahan dito. Kami'y mga maralitang hindi dapat iskwater sa sariling bayan. Kami'y mga Pilipinong may dangal ngunit pilit niyuyurakan ng mga mangangamkam ng lupa.

Agosto 13 ang iskedyul ng hearing sa RTC ngunit di natuloy dahil di dumalo ang abogado ni Felino Neri, ang umano'y nais mangamkam ng lupa ng mga residente. Sinabi pa ng sheriff sa telebisyon nitong Biyernes na patuloy silang magdedemolis kinabukasan gayong nasasaad sa batas, sa Seksyon 28 ng Republic Act 7279 (Urban Development and Housing Act, Lina Law) na bawal magdemolis ng Sabado, Linggo, pista opisyal at kung masama ang panahon. Ang mga sumunod na araw pa'y lalong nagdulot sa amin ng ibayong pangamba, bagamat matibay ang aming loob at nagkakaisang ipagtanggol ang aming mga karapatang ibig nilang agawin sa amin.

Agosto 17 ng gabi, tahimik na kumakain ang ilang pamilya sa amin nang biglang bulabugin ng mga gwardya sa kalapit na lote. Ayon sa mga saksi, tinatakot nila ang mga residenteng nais nilang palayasin sa lugar ng mayayaman. Mga residenteng nais itaboy na parang hayop sa lansangan dahil pawang mahihirap, pawang karaniwang tao, simpleng manggagawa na may simpleng pamilya, simpleng pamilyang may simpleng pangarap.

Sa ngayon, hindi kami naniniwalang isang nagngangalang Felino Neri ang siyang tunay na may-ari ng lupa.

Ang aming mga kahilingan:
1. Itigil ang Demolisyon! Itigil ang pagwasak nila sa ating kinabukasan! Magkaroon ng status quo upang magsagawa ng negosasyon sa mga kinauukulang ahensya, kinatawan ng lokal na pamahalaan, at maging sa pangulo
2. On site / land sharing
3. Magsagawa ng imbestigasyon / inquiry ang Committee on Housing ng Quezon City Council at ang Commission on Human Rights (CHR)

Dignidad at Pagkatao. Ito ang katumbas ng ating tahanan, ng ating paninirahan ng matagal na panahon sa lugar na ating kinamulatan at kinalakhan. Nang isinilang na ang bawat isa sa atin ay may karapatan na tayong magkaroon ng tahanan upang mabuhay tayo't kilalanin bilang taong may dignidad. Kaya pag tinanggalan tayo ng tahanan, tayo’y agad nagagalit dahil tinatanggalan tayo ng dignidad at ng ating pagkatao. Subukan kaya nating tanggalan din ng tahanan ang mga sheriff, mga pulitiko, mga demolition teams, at iba pa, para maunawaan nila kung gaano kasakit ang mawalan ng tahanan.

May batayan para sa maayos at sapat na pabahay na binabanggit sa dokumento mismo ng United Nations (UN) Committee on Economic, Social and Cultural Rights (ESCR). Ito'y nakasaad mismo sa General Comment No. 4 (1991) at General Comment No. 7 (1997) ng nasabing komite. Tinalakay din ito sa Fact Sheet 21 na may pamagat na "The Human Right to Adequate Housing" bilang bahagi ng World Campaign for Human Rights. Unahin muna natin ang GC4, na tumatalakay sa pitong sangkap upang tiyakin ang karapatan sa sapat na pabahay.

1. Ligal na Seguridad sa Paninirahan (legal security of tenure) - isa itong legal na anyo ng proteksyon na magtitiyak sa paninirahan ng mamamayan sa kanilang tahanan at komunidad;
2. Matatamong serbisyo, materyales at imprastraktura (availability of services, materials and infrastructure) - madaling maabot ang likas-yaman, ligtas na inuming tubig, gas sa pagluluto, kuryente, sanitasyon at labahan, tinggalan ng pagkain, tapunan ng dumi at mga serbisyong agarang kailangan (emergency services);
3. Kayang-kayang matamong paninirahan (affordable housing) - hindi dapat magamit sa gastusin sa pagpapagawa at pagpapayos ng bahay ang salaping nakalaan na para sa pagkain, edukasyon at pananamit;
4. Bahay na matitirahan (habitable housing) - ang bahay ay may sapat na espasyo. maluwag para sa titira, may bentilasyon, at yari sa matitibay na materyales na magtitiyak na ang mga titira sa bahay na iyon ay madedepensahan laban sa lamig, init, hamog, ulan, hangin, o anumang banta sa kalusugan, mapanganib na istruktura at sakit;
5. Kayang puntahang pabahay (accessible housing) - madaling puntahan ang lugar at unahin sa mga proyektong pabahay ang mga biktima ng kalamidad, mga may kapansanan, at iba pa;
6. Lokasyon (location) - ang pabahay ay dapat malapit sa lugar ng trabaho at mga serbisyong panlipunan tulad ng eskwelahan, palengke, ospital, libangan, libingan, at iba pa;
7. Sapat na pangkulturang pabahay (culturally adequate housing) - ang disenyo ng pabahay ay dapat na may paggalang sa identidad o kultura ng mga naninirahan, halimbawa'y tribung lumad, muslim o kristyano.

Ayon naman sa Seksyon 10 ng General Comment No. 7, hingil sa forced eviction: "Ang mga kababaihan, kabataan, matatanda, lumad, at iba pang indibidwal o grupo ay nagdurusa sa mga gawaing pwersahang ebiksyon. Pangunahing tinatamaan ang kababaihan sa lahat ng grupo at nakakaranas sila ng iba't ibang uri ng diskriminasyon, at sila'y bulnerable sa karahasan at abusong sekswal kung sila'y nawawalan ng tahanan."

Inaasahan naming ang aming karaingan ay dinggin at ang mga kahilingang ito ng maralita para sa aming karapatan sa paninirahan ay aming makamit at agad maisakatuparan upang magkaroon kami at ang aming mga pamilya ng katiwasayan sa aming puso't isipan. Huwag nating hayaang may magbuwis pa ng buhay kaya dapat tumulong ang mga ahensya sa problemang ito. Marami pong salamat.

Bukluran ng Sais at Siete Neighborhood Association
Agosto 18, 2010

Saturday, August 14, 2010

polyeto hinggil sa isyu ng New Manila

Itigil ang pagwasak nila sa ating kinabukasan!
Labanan ang demolisyon!

Dignidad at Pagkatao. Ito ang katumbas ng ating tahanan, ng ating paninirahan ng matagal na panahon sa lugar na ating kinamulatan at kinalakhan. Nang isinilang tayo'y may karapatan na ang bawat isa sa ating magkaroon ng tahanan upang mabuhay tayo't kilalanin bilang taong may dignidad. Kaya pag tinanggalan tayo ng tahanan ay nagagalit tayo dahil tinatanggalan tayo ng dignidad at ng ating pagkatao.

Ganito ang ginagawa sa atin ng mga mangangamkam ng lupang kinatitirikan ng ating tahanan. Tayong mga maralitang hindi dapat iskwater sa sariling bayan. Tayong mga Pilipinong may dangal ngunit pilit niyuyurakan ng mga mangangamkam ng lupa.

Anim na dekada nang naninirahan dito ang ating mga ninuno, lolo, lola, nanay, tatay. Dito na tayo sa Barangay Mariana sa New Manila, Quezon City isinilang, lumaki, natuto, nakapagpamilya, nagkaanak, nagkaapo.

Noong Agosto 11, 2010 nag-umpisa ang demolisyon. Nakikipag-negosasyon pa ang maralita sa pamamagitan nina dating bise-presidente Teofisto Guingona at Sandy Bengala, pangulo ng Bukluran ng Sais at Siete Neighborhood Association (BSSNA) dito sa Brgy. Mariana na may kasapiang humigit-kumulang 150 pamilya, at nakabarikada naman ang mga maralita sa 7th St., corner Broadway St., sa Brgy. Mariana, Quezon City nang biglang pumasok ang mga naka-truncheon na pulis sa hanay ng maralita. Dinepensahan ng mga maralita ang kanilang barikada, habang umabante naman ang mga pulis. Nasa likod ang mga demolition team na pawang naka-t-shirt ng green na may tatak na RTC. Bagamat matindi ang pagdepensa at pagkakapit-bisig ng mga maralita, biglang pumasok sa gitna ang 2 SWAT members na nakatutok ang kanilang mga armalite sa mga tao.

Ganito rin ang naganap noong Agosto 12. Nanguna ang dapat sana'y peacekeeping lamang na mga pulis sa pagdurog sa barikada. Nakatutok ang mga baril sa mga residente habang nagpapaputok ng mga armalite sa ere.

Kailangan pa nilang tutukan tayo ng mga mahahabang baril para itaboy tayong parang hayop sa lansangan. Kasalanan ba nating maging mahirap? Krimen na ba ang maging biktima ng kahirapan? Tayo'y karaniwang mamamayan, hindi mga kriminal!

Agosto 13 ang iskedyul ng hearing sa RTC ngunit di natuloy dahil di dumalo ang abogado ni Felino Neri, ang umano'y nais mangamkam ng lupa ng mga residente. Sinabi pa ng sheriff sa telebisyon nitong Biyernes na patuloy silang magdedemolis kinabukasan gayong nasasaad sa batas, sa Seksyon 28 ng Republic Act 7279 (Urban Development and Housing Act, Lina Law) na bawal magdemolis ng Sabado, Linggo, pista opisyal at kung masama ang panahon.

Mga kapwa maralita, magpatuloy tayong magkaisa at manindigan! Nasa pagkakaisa ang ating lakas! Ipagtanggol natin ang ating mga tahanan, ang ating dignidad at pagkatao! Huwag nating hayaang itaboy nila tayong parang mga hayop na walang tahanan!

Huwag nating payagang patuloy nilang yurakan ang ating dignidad at pagkatao! Ipagtanggol ang ating karapatan!

Itigil ang pagwasak nila sa ating kinabukasan!
Labanan ang demolisyon!

Bukluran ng Sais at Siete Neighborhood Association
SANLAKAS – Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lunsod (KPML) – Partido Lakas ng Masa - QC (PLM-QC) – Alyansa ng Maralita sa Quezon City (ALMA-QC)


Agosto 14, 2010


Batuhan sa Demolisyon (Brgy. Mariana, New Manila)

BATUHAN SA DEMOLISYON
(Demolisyon sa Brgy. Mariana, New Manila, Agosto, 2010)
ni Gregorio V. Bituin Jr.
13 pantig bawat taludtod

sa telebisyon ay pinanood ng madla
ang pagngangalit ng bagang ng mga dukha
ang karapatan nila'y sadyang kinawawa
ang mga nagdemolis nga'y kasumpa-sumpa

nang winawasak na ang kanilang tahanan
ramdam nilang dangal nila'y niyuyurakan
tinatanggalan na sila ng karapatan
kaya sila na'y nagpasyang makipaglaban

sa dibdib nila'y sadyang sumiklab ang poot
mga noo nila'y talagang nakakunot
kahit ramdam nilang tuhod ay nanlalambot
ay nilabanan ang demolisyong bangungot

kaya demolition team ay pinagbabato
ng mga residenteng nakatira dito
tama lang naman ang pagtatanggol na ito
pagkat nayurak ang kanilang pagkatao

ang bahay ang tanging yaman ng maralita
giniba lang ng mga bayarang alila
kaya tama lamang ang kanilang ginawa
batuhin, paurungin ang kumakawawa

kaya nagkabatuhan at nagkagantihan
ang magkabilang panig ay nagdepensahan
isa'y nagtanggol sa kanilang karapatan
isa'y dahil sa atas ng mga gahaman

pansamantalang natigil ang demolisyon
pagkat kayrami nilang nasugatan doon
ngunit ang sheriff ay talagang nanghahamon
talagang nais nitong dukha'y maibaon

misyon nito'y wasakin ang bahay ng dukha
ngunit di papayag dito ang maralita
pagkat dangal na nila ang kinakawawa
ng demolition team na dapat lang isumpa

Thursday, August 12, 2010

Ilegal na Demolisyon sa Brgy. Mariana, New Manila, Kinondena

SANLAKAS – KPML
Press Statement
August 11, 2010

Ilegal na Demolisyon sa Brgy. Mariana, New Manila, Kinondena
SWAT, NANUTOK NG BARIL PARA MADUROG
ANG DEPENSA NG MARALITA

Kinokondena ng Sanlakas at Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lunsod (KPML) ang naganap na marahas at ilegal na demolisyon ng mga bahay ng mga kasapi ng Bukluran ng Sais at Siete Neighborhood Association (BSSNA) sa Brgy. Mariana, New Manila sa Lunsod Quezon kaninang umaga.

Nakikipag-negosasyon pa ang maralita sa pamamagitan nina dating bise-presidente Teofisto Guingona at Sandy Bengala, pangulo ng BSSNA sa Brgy. Mariana na may kasapiang na 123 pamilya, at nakabarikada naman ang mga maralita sa 7th St., corner Broadway St., sa Brgy. Mariana, Quezon City nang biglang pumasok ang mga naka-truncheon na pulis sa hanay ng maralita. Pilit dinepensahan ng mga maralita ang kanilang barikada, habang umabante naman ang mga pulis. Nasa likod ang mga demolition team na pawang naka-t-shirt ng green na may tatak na RTC.

Bagamat matindi ang pagdepensa at pagkakapit-bisig ng mga maralita, biglang pumasok sa gitna ang 2 SWAT members na nakatutok ang kanilang mga armalite sa mga tao. Dito na nagpulasan ang mga tao papasok sa loob ng 7th St., para depensahan ang kanilang mga tahanan.

Ayon kay Bengala, ilegal ang demolisyon dahil nakapag-comply pa sila noong Biyernes sa 5 limang araw na isinasaad sa demolition order kaya naghain sila ng Motion for Reconsideration noong Biyernes, Agosto 6. Ilegal din ang demolisyon dahil walang inaalok na maayos na relokasyon para sa kanila. Ayon sa pananaliksik, ang lupa ay hindi tunay na pag-aari ng isang Mr. Felino Neri na nag-aangkin ng lupa.

Dinig na dinig ang putukan ng mga armalite mula sa ere, habang di pa mabilang ang mga nasaktan sa mga maralitang inagawan ng kanilang tahanan at sa hanay rin ng media. Sa ngayon, maraming bahay na ang nawasak, at nagpaplano na ang mga maralita na magsampa ng kaso laban sa mga pulis at demolition team.


Para sa mga karagdagang detalye, mangyaring kontakin si Ginoong Sandy Bengala sa 0918-4590761 o sa 0905-5914217 o sa Sanlakas ofc sa 4159400.

Monday, August 2, 2010

LTTE - SANLAKAS Negros and KPML Challenge on P-Noy SONA

SANLAKAS Negros and KPML Challenge on P-Noy SONA
(from letter-to-the-editor section of Negros Daily Bulletin, July 28, 2010, p.4; can be accessed at http://www.ndb-online.com/jul2810/FEEDBACKS)

We have to dream dreams, but when a dream will remain to be a dream then it will be a nightmare. As political organizations that consistently fought for the rights of the masses, we challenge the Aquino administration to transform dreams into reality.

While we (the Sanlakas Negros and the Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lungsod-KPML) give the Aquino administration a space and time to prove himself in realizing his promised reforms towards the right direction, we continue to be vigilant in keeping an eye on his administration in order that the Filipino people will be kept from hypnotic promises and profound dream which could be "a pie in the sky." We continue to push for a reversal of all the anti-poor, anti-labor but pro-capitalist, pro-imperialist economic policies which were approved and implemented by the previous administrations. We challenge the Aquino administration to establish a strong, sovereign and developing state that mobilizes government’s regulatory and procurement powers to discipline the market and direct resources towards development and welfare.

Moreover, we continue to advocate a concrete program for the poor and marginalized sector of society, specifically, the plight of the farmers and the serious implementation of the extension of agrarian reform program, and the housing program with sustainable development plans for the urban poor.

(Sgd) Helen Lamayo
Sanlakas-Negros Chairperson

(Sgd) Rustico Año
KPML-National Executive Council-Bacolod City