Biyernes, Disyembre 28, 2018

Patuloy na diligan ang ating mga itinanim - Kolum ni Ka Pedring Fadrigon

Mula sa Taliba ng Maralita, ang opisyal na publikasyon ng Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML), isyu ng Disyembre 2018

Biyernes, Disyembre 7, 2018

Pagkilos sa Urban Poor Solidarity Week

PRESS RELEASE
From: Kokoy Gan, KPML Vice President
Disyembre 7, 2018

MGA MARALITA, NAGKILOS-PROTESTA LABAN SA MATAAS NA PRESYO NG BIGAS
AT BACKLOG SA PABAHAY NGAYONG URBAN POOR SOLIDARITY WEEK

Mahigit sandaang (100) katao mula sa Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML) ang nagkilos-protesta sa harap ng tanggapan ng Department of Agriculture (DA) hinggil sa isyu ng mataas na presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin. Matapos dito'y nagmartsa sila patungong National Housing Authority (NHA) hinggil naman sa isyu ng backlog sa pabahay, at sa panawagan nilang public housing for all.

Ayon kay Rowell "Kokoy" Gan, ikalawang pangulo ng KPML, "Mabigat na para sa aming maralita ang mataas na presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. Hindi na kaya ng kakarampot na kinikita naming mga maralita."

"Ang masakit pa, sa isang talumpati ng pangulo, nagsabi siya ng ganito. 'Mahirap kayo? Mamatay kayo sa gutom!' Para bang balewala sa kanya kaming mga maralita at itinuturing kaming mga dagang bahala na kung mamatay sa gutom. Ganyan ba ang dapat na asal ng pangulo? Pabaya sa kanyang mamamayan?"

Nagdala sila ng mga kalderong walang laman at ito'y kinalampag nila sa harapan ng tanggapan ng DA. Matapos nito'y nagmartsa sila mula DA hanggang sa tanggapan ng NHA. 

Ayon sa pananaliksik ng KPML, sa taon 2022 ay nasa 7.67 milyon ang backlog sa pabahay. (Malaya Business Insight, Enero 3, 2018) Ayon naman sa Business Mirror, nasa 12.3 milyon ang backlog sa housing sa taon 2030. (Why is there a housing crisis, Business Mirror, May 3, 2018) Ayon naman sa kolum ni Madeleine Joy Aloria sa pahayagang Business World, ang total housing backlog na tinataya ng Housing and Urban Development Coordinating Council, nasa 3.6 milyong pabahay ang baklog sa pagtatapos ng 2018. (Low cost housing for the rich, Business World, June 3, 2018)

"Kulang ang pondo para sa pabahay. Palpak din ang nangyaring planong pabahay ng nakaraang administrasyong Noynoy. Hanggang ngayon marami pa ring backlog sa pabahay. Tingin namin, ang problema ay hindi talaga tinutugunan ng pamahalaan ang problema sa pabahay dahil mas pinagtutuunan nila ng pansin ang pagdaragdag ng pondo para sa militar at pulis, lalo na sa kagawaran ng depensa. Hindi rin nabibigyan ng pansin ang programang pabahay dahil mas inuuna pa ang market value imbes na ibatay sa kakayahan ng maralita. Kaya kami ay nananawagan na upang malutas ang backlog sa pabahay, isabatas o ipatupad ang programang public housing for all, kung saan ang pabahay ay serbisyo at hindi negosyo."

Para sa panayam o pakikipag-ugnayan, mangyaring kontakin sa Kokoy Gan, ikalawang pangulo ng KPML sa 09281876700.

Biyernes, Nobyembre 30, 2018

Kolum ni Pangulong Pedring Fadrigon, Oktubre-Nobyembre 2018

Mula sa Taliba ng Maralita, ang opisyal na publikasyon ng Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML), isyu ng Oktubre-Nobyembre 2018

Lunes, Nobyembre 12, 2018

Pahayag ng KPML hinggil sa isyu ng pagtanggal ng wikang Filipino at panitikan sa kolehiyo

Pahayag ng KPML hinggil sa isyu ng pagtanggal ng wikang Filipino at panitikan sa kolehiyo

Ang wikang Filipino ang wika naming mga dukha, ang sinasalita naming mga maralita. Subalit ang balitang inayunan ng Korte Suprema ang CHED Memo Blg. 20, serye ng 2013, na nagsasaad na tinatanggal na ang wikang Filipino at Panitikan sa kolehiyo, para sa aming maralita'y hindi katanggap-tanggap. Bukod pa sa mawawalan ng trabaho ang mga guro, tinatanggalan din ng CHED ng pagkatao ang mga Pilipino. Dahil ang ating wika ang ating pagkakakilanlan bilang isang bansa, at ang wikang Filipino ang nagbubuklod sa atin.

Ang pagtanggal sa wikang Filipino, at pagtuturo naman ng wikang Koreano sa mga paaralan, ay nagpapakitang ang ating edukasyon ay nakaangkla na sa globalisasyon. Isang edukasyong walang mukha kundi ang magturo ng mga skills na pakikinabangan ng mga dayuhang mamumuhunan. Isang edukasyong walang sikmura kundi magpahimod sa tumbong ng mga dayuhan sa ngalan ng kapitalistang globalisasyon. Isang edukasyong pilantod na nais lamang na ang mga gradweyt ay maging alipin sa ibayong dagat. Edukasyong kinikilala ang dayuhan habang niyuyurakan ang sarili.

Ang wikang Filipino ang nagbubuklod sa aming mga maralita upang kami'y magkaunawaan hinggil sa iba't ibang isyung nakaaapekto sa amin. Tulad ng mga bantang demolisyon, mga bayarin sa relokasyon, kawalan ng maayos at disenteng pabahay, usapin ng kahirapan, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin bunga ng TRAIN Law, ang batas sa kondonasyon, at marami pang iba. Takot ba silang ang wikang ito ay pagyamanin natin dahil sa wikang ito tayo nagkakaunawaan? Takot ba silang sa wikang ito’y magkaisa tayo upang ibagsak ang bulok nilang Sistema?

Ang wikang Filipino ay dangal ng pagkatao. Pag nawalan ka nito, para kang isdang bilasa. Tulad nga ng sinabi ng ating bayaning si Gat Jose Rizal, "Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda."

Kaya kami ay mahigpit na nakikiisa sa mga nakikibaka upang ang wikang Filipino ay huwag matanggal bilang paksa o subject sa kolehiyo. Halina’t itaguyod ang ating sariling wika!

Mabuhay ang wikang Filipino! Mabuhay ang lahat ng mga nakikibaka para rito!

Miyerkules, Oktubre 17, 2018

Ang KPML at ang kasaysayan ng PCUP


Nabanggit ang KPML sa website ng Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) hinggil sa Background (History) ng pagkakatayo ng PCUP. Kami po sa KPML ay lubos na nagpapasalamat sa PCUP sa mga nagawa nito para sa maralitang lungsod. Mabuhay ang PCUP!

Narito ang kawing (link) at ang mga nakasaad sa website:


BACKGROUND (HISTORY)

The 1960s saw the influx of migrants from the countryside to the urban centers thinking that life is better in the cities. The host cities, however, were not prepared to provide immediate employment opportunities, decent housing and basic services to the migrants so they remain unemployed or underpaid and unable to support themselves. Worst, they end up poorer thereby magnifying   the growing urban poor statistics. The fear of ejection and violence haunted the poor as they struggled for their place in society. When their situation worsened during the 1980s, urban poor groups banded together in search of possible solutions to their problems as well as opportunities for consultation on matters that affect them.

Two months after the February political revolt, on April 10, 1986 the Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod, or KPML, had a dialogue with President Corazon C. Aquino and demanded for a moratorium on demolition, and for the establishment of the Presidential Arm on Urban Poor Affairs (PAUPA), a government unit that would allow avenues for the poor for consultation and participation on things that concern them.

On May 30 to June 2, 1986, another alliance was formed, the National Congress of Urban Poor Organizations (NACUPO), composed of two major groups of varying ideological leanings. This new organization pursued the same issues raised during their April 10 march to Malacanang. They stated, however, that they wanted to change PAUPA to PCUP or Presidential Council on Urban Poor.

On December 8, 1986, President Aquino issued Executive Order No. 82 which created PCUP, mainly a coordinative and advocacy body mandated to serve as the direct link of the urban poor to the government in policy formulation and program implementation addressed to their needs”.

Indeed, the creation of PCUP is one of the noblest and greatest legacy of President Corazon C. Aquino and a manifestation of her love and respect for the rights and sentiments of the urban poor. It is only in the Philippines that the Office of the President has an agency directly looking after the concerns of the urban poor.  Being the coordinating and monitoring arm of the President, PCUP has a direct reportorial function to the Office of the President.

This mandate was reinforced on January 30, 1989 by Administrative Order No.111 directing concerned government departments, agencies and offices to coordinate with PCUP and actively participate in activities concerning the urban poor.

Significant gains were attained but the advent of urbanization lured more people to the metropolis and compounded the problem. On September 27, 2004, Former President Gloria Macapagal-Arroyo, issued Executive Order No.364, transforming the Department of Agrarian Reform (DAR) into the Department of Land Reform (DLR) which included the National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) and the PCUP to take charge of ancestral domain reform and urban land reform, respectively. Executive Order No. 456 dated August 23, 2005 renamed the DLR as DAR.

Lunes, Setyembre 17, 2018

Kalagayan ng KPML sa buong bansa

Kalagayan ng KPML sa buong bansa

Pagkatapos ng Ikaapat na Pambansang Kongreso noong Hulyo 16, 2011. Nagkaroon ng kagyat na pagpaplano ang National Council of Leaders (NCL) upang makagawa ng Action Plan sa nabuong 3 taon na programa noong kongreso. Bitbit ng lahat na NCL pabalik sa kanilang mga rehiyon, probinsya, at mga chapter, ang planong magsilbing gabay para direksyon ng pagkilos, 

Sa panahon ng pagpapatupad na ng nabuong plano, samutsaring problema ang dumating sa pambansang pamunuan at ng mga lider ng NCR. Maraming mga bagay at desisyon ang hindi magkasalubong, humantong ito sa hindi pagkaka-intindihan. Lalo pang nadagdagan ang problema nang hindi na nag-aktibo ang ibang NEC sa kadahilanan na tinamaan na rin ang iba sa matinding krisis pang-ekonomiya at mga personal na problema. Maraming mga kasama ang tumutulong para maayos ang gusot sa loob ng pitong taon, hanggang sa narating natin ngayon ang kongreso. Kahit may ganitong problemang umiiral, hindi pa rin natitinag ang KPML. Dahil sa paninindigan at prinsipyo ng ating pambansang pangulo at sa hangarin ng mga lider ng NCR chapter, na maibagsak ang mapang-aping lipunang ito. Ang KPML pa rin ang pumupuno sa lansangan sa tuwing may pagkilos ang mga manggagawa laban sa mga nagdaan at kasalukuyang administrasyon. 

Sa kabila ng pagkakaroon ng krisis sa pambansang pamunuan ng KPML, ang mga rehiyon, probinsya, chapter at pederasyon, lumalarga ito batay sa kanyang kapasidad, tulad ng:
o. KPML Bacolod na may 53 lokal na organisasyon, 4,606 ang kasapian, 583 liders, para sa pagpapalakas ng ating kilusan. Pinasok ang mga estratehikong pormasyon ng LGU, tulad ng City Development Council (CDC) member, City Disaster and Risk Reduction Management Council member, Bacolod Housing Board member, Sectoral concerns office kontrolado ang urban poor and labor desk, na may walong full time organizers. 
o. Mandaluyong 12 LOs aktibong kumikilos 
o. Cebu 68 LOs
o. Bulacan 6 LOs, 1 na pederasyon na may 12 LOs Piglas maralita
o. Iloilo 3 LOs
o. ZOTO peds 22 chapters, 200 LOs
o. NCR 113 LOs
o. Cavite 9 LOs
o. Malipay 3000 members ekspansyon

Sa kasalukuyan may mga 452 humigit kumulang na mga LOs na pwedeng pag-umpisahan ng pagkonsolida sa susunod na tatlong taon.

Mga kasama, hindi nasayang ang pitong taon nang walang nailunsad na kongreso, bagamat marami tayong napulot na leksyon. Dito nasukat ang ating pagkakaisa bilang mga abansing pwersa ng maralita, na nagtutulak ng lipunang may pagkapantay pantay at hangaring maibagsak ang kapitalistang sistemang umiiral.

Mabuhay ang sosyalismo!!!!
Mabuhay ang KPML!!!!!
Mabuhay!!!!!!

(Binasa sa ikalimang pambansang kongreso ng KPML noong Setyembre 16, 2018)

Bagong Halal na Pambansang Pamunuan ng KPML


Mabuhay ang bagong halal na pamunuan ng KPML!

President - Pedrito "Ka Pedring" Fadrigon
Vice President Internal - Rowell "Kokoy" Gan
Vice President External - Silvestre "Tek" Orfilla
Secretary General - Gregorio "Greg" Bituin Jr.
Deputy Secretary General - Gloria "Glo" Alcoroque
Treasurer - Prescila "Neneng" Engcot
Auditor - Manuel "Ka Manny" Mendoza

Sila'y nahalal sa Ikalimang Pambansang Kongreso ng KPML na ginanap sa Conference Hall ng Barangay Damayan, Frisco, Lungsod Quezon, Setyembre 16, 2018