Lunes, Setyembre 17, 2018

Kalagayan ng KPML sa buong bansa

Kalagayan ng KPML sa buong bansa

Pagkatapos ng Ikaapat na Pambansang Kongreso noong Hulyo 16, 2011. Nagkaroon ng kagyat na pagpaplano ang National Council of Leaders (NCL) upang makagawa ng Action Plan sa nabuong 3 taon na programa noong kongreso. Bitbit ng lahat na NCL pabalik sa kanilang mga rehiyon, probinsya, at mga chapter, ang planong magsilbing gabay para direksyon ng pagkilos, 

Sa panahon ng pagpapatupad na ng nabuong plano, samutsaring problema ang dumating sa pambansang pamunuan at ng mga lider ng NCR. Maraming mga bagay at desisyon ang hindi magkasalubong, humantong ito sa hindi pagkaka-intindihan. Lalo pang nadagdagan ang problema nang hindi na nag-aktibo ang ibang NEC sa kadahilanan na tinamaan na rin ang iba sa matinding krisis pang-ekonomiya at mga personal na problema. Maraming mga kasama ang tumutulong para maayos ang gusot sa loob ng pitong taon, hanggang sa narating natin ngayon ang kongreso. Kahit may ganitong problemang umiiral, hindi pa rin natitinag ang KPML. Dahil sa paninindigan at prinsipyo ng ating pambansang pangulo at sa hangarin ng mga lider ng NCR chapter, na maibagsak ang mapang-aping lipunang ito. Ang KPML pa rin ang pumupuno sa lansangan sa tuwing may pagkilos ang mga manggagawa laban sa mga nagdaan at kasalukuyang administrasyon. 

Sa kabila ng pagkakaroon ng krisis sa pambansang pamunuan ng KPML, ang mga rehiyon, probinsya, chapter at pederasyon, lumalarga ito batay sa kanyang kapasidad, tulad ng:
o. KPML Bacolod na may 53 lokal na organisasyon, 4,606 ang kasapian, 583 liders, para sa pagpapalakas ng ating kilusan. Pinasok ang mga estratehikong pormasyon ng LGU, tulad ng City Development Council (CDC) member, City Disaster and Risk Reduction Management Council member, Bacolod Housing Board member, Sectoral concerns office kontrolado ang urban poor and labor desk, na may walong full time organizers. 
o. Mandaluyong 12 LOs aktibong kumikilos 
o. Cebu 68 LOs
o. Bulacan 6 LOs, 1 na pederasyon na may 12 LOs Piglas maralita
o. Iloilo 3 LOs
o. ZOTO peds 22 chapters, 200 LOs
o. NCR 113 LOs
o. Cavite 9 LOs
o. Malipay 3000 members ekspansyon

Sa kasalukuyan may mga 452 humigit kumulang na mga LOs na pwedeng pag-umpisahan ng pagkonsolida sa susunod na tatlong taon.

Mga kasama, hindi nasayang ang pitong taon nang walang nailunsad na kongreso, bagamat marami tayong napulot na leksyon. Dito nasukat ang ating pagkakaisa bilang mga abansing pwersa ng maralita, na nagtutulak ng lipunang may pagkapantay pantay at hangaring maibagsak ang kapitalistang sistemang umiiral.

Mabuhay ang sosyalismo!!!!
Mabuhay ang KPML!!!!!
Mabuhay!!!!!!

(Binasa sa ikalimang pambansang kongreso ng KPML noong Setyembre 16, 2018)

Bagong Halal na Pambansang Pamunuan ng KPML


Mabuhay ang bagong halal na pamunuan ng KPML!

President - Pedrito "Ka Pedring" Fadrigon
Vice President Internal - Rowell "Kokoy" Gan
Vice President External - Silvestre "Tek" Orfilla
Secretary General - Gregorio "Greg" Bituin Jr.
Deputy Secretary General - Gloria "Glo" Alcoroque
Treasurer - Prescila "Neneng" Engcot
Auditor - Manuel "Ka Manny" Mendoza

Sila'y nahalal sa Ikalimang Pambansang Kongreso ng KPML na ginanap sa Conference Hall ng Barangay Damayan, Frisco, Lungsod Quezon, Setyembre 16, 2018