Tuesday, January 28, 2014

KPML-NCRR rally with BMP at the ERC office


Ang mga litrato'y kuha ni Greg Bituin Jr.

No comments: