Friday, February 7, 2014

Sa ika-13 anibersaryo ng kamatayan ni Ka Popoy Lagman

Kuha sa Bahay ng Alumni, Pebrero 6, 2014, sa ika-13 anibersaryo ng kamatayan ni Ka Popoy Lagman, dating pangulo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP).

No comments: