Thursday, April 17, 2014

Istorya ng Kalbaryo ng Maralita 2014 sa Larawan

Isinagawa ng KPML at ZOTO ang Kalbaryo ng Maralita 2014, sa pamamagitan ng pagsasadula nito mula sa Sto. Domingo Church (una at ikalawang istasyon), Holy Trinity Parish sa Balic-Balic, Sampaloc, Mla. (ikatlo, ikaapat at ikalimang istasyon), San Roque de Sampaloc Parish sa M. dela Fuente, Sampaloc, Mla. (ikaanim at ikapitong istasyon), Our Lady of Loreto Parish sa Bustillos St., Sampaloc, Mla. (ikawalo, ikasiyam at ikasampung istasyon), at Mendiola Bridge (na ngayon ay Chino Roces Bridge) (ikalabing-isa, ikalabingdalawa, ikalabingtatlo, at ikalabing-apat na istasyon). Binubuo ito ng 30 litrato.

(Mga litrato ni Greg Bituin Jr.)

No comments: